Abja Tarbijate Ühistu

Pealeht

AJALUGU

Abja Tarbijate Kooperatiiv alustas oma tegevust 1909.aastal.
Kuni 1944.a. sügiseni Pärnu Maakondliku Liidu alluvuses.
Abja Tarbijate Kooperatiivi alluvuses oli mitu tööstusettevõtet, siis 1947.aastal organiseeriti Abja Tarbijate Kooperatiivi Tööstuskombinaat.
1950.aasta novembrist tegutses Abja Tarbijate Kooperatiivi Rajooniliit.
1951.aasta 1.märtsist liideti Abja Tarbijate Kooperatiiviga Rimmu Tarbijate Kooperatiiv.
1956.aastal ETKVL-I juhatuse määrusega likvideeriti Abja Rajooni Tarbijate Koperatiivide Liit ja organiseeriti Abja Rajooni Tarbijate Kooperatiiv. Selle määruse alusel likvideeriti ka Karksi ja Mõisaküla Tarbijate kooperatiivid ja liideti Abja Tarbijate Kooperatiiviga.
1992.aastal nimetati Abja Tarbijate Kooperatiiv  ümber Abja Tarbijate Ühistuks.

ABJA TARBIJATE ÜHISTU TÄNA

Abja Tarbijate Ühistu kuulub Eesti Tarbijateühistute  Keskühistusse.
Abja Tarbijate Ühistu omanikeks on ühistu liikmed oma osamaksu suurusega,
mis on 50 krooni.  Seisuga 31.12.2007 on liikmete arv  2099.

Ühistu kõrgeimaks juhtimisorganiks on liikmete üldkoosolek, mille pädevus on reguleeritud  seaduse ja põhikirjaga.
Abja Tarbijate Ühistul on 40 volinikku, kes esindavad ühistu liikmeid volinike koosolekul. Volinike koosolek toimub kord aastas , koosoleku pädevusse kuulub majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine, nõukogu valimine ja eelarve kinnitamine, ühistu tööle hinnangu andmine.

Abja Tarbijate Ühistul on neljaliikmeline nõukogu, kes teostab järelvalvet juhatuse töö üle, kinnitab investeeringud.
Abja Tarbijate Ühistul on ühe liikmeline juhatus, kes valitakse nõukogu poolt kolmeks aastaks.
 
Ühistu maksis säästukaarti boonust
2004.aasta eest     791 625 krooni
2005.aasta eest     932 099 krooni
2006.aasta eest   1 234 046 krooni
2007.aasta eest   1 600 844 krooni
 
Keskmine töötajate arv on viimased kolm aastat püsinud vahemikus      115-112 töötajat.
 
Ühistu põhitegevusalaks on jaekaubandus. Ühistule kuulub 14 kauplust, millest 4 on tööstuskaupade kauplused, 9 toidu –esmatarbekaupade kauplust ning üks rändkauplus.
Lisaks töötab ühistul oma kondiitritsehh Karksi-Nuias, kus 2 kondiitrit valmistavad väikesaiu ja küpsiseid kõigi meie kaupluste tarbijakonnale.
Restoran Karksi köögist saab tellida peo- ja peielaudu kuni 100 inimesele.
Halliste söökla on väike maasöökla, kus meie kokkade valmistatud toidud on hinnatud.
Kõigi nelja omavalitsuse territooriumil teenindab külade elanikke kauplusbuss RÄNNUMEES
 
Ühistu tegutseb 4 omavalitsuse piirkonnas :
Mõisaküla linn       2 kauplust
Abja vald                 6 kauplust
Halliste vald           2 kauplust ja söökla
Karksi vald              3 kauplust, restoran
 
 
 
 
 

Abja Tarbijate Ühistu